optika Kladno: 775 184 415 , ordinace Kladno: 774 184 420

K nemocnici 2306, 272 01 Kladno

optika Kladno: 775 184 415

Čermákova 1986, 272 01 Kladno

optika Soběslav: 775 184 419, ordinace Soběslav: 775 184 416

Sídliště Svákov 739/III, 392 01, Soběslav

Další oční choroby

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)

VPMD je nejčastější příčinou těžké ztráty zraku u starších lidí. Zpravidla vzniká asymetricky v jednom oku a druhé oko bývá postiženo v průběhu dalších let. Do skupiny ohrozených osob patří všichni lidé starší 50 let.

U 90 % pacientů se vyskytuje suchá forma VPMD, která se projevuje zánikem pigmentového epitelu sítnice a fotoreceptorů (tyčinek a čípků) s následným vznikem výpadu zorného pole. Onemocnění postupuje relativně pomalu.

Vlhká forma VPMD je charakterizována prorůstáním novotvořených cév z cévnatky pod sítnici a otokem sítnice. Její průběh je rychlý a vede během pouhých několika měsíců ke slepotě.

Cukrovka

Nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích je cukrovka. V případě nevhodné léčby poškozuje diabetes široké spektrum orgánů, včetně očí. Vysoká hladina cukru v krvi může způsobit nejen přechodné rozmazané vidění, ale i trvalý zákal čočky nebo poškození sítnice.

Špatně léčená cukrovka ucpává v očích drobné cévičky, tím dojde k porušení prokrvení sítnice. Cévy také netěsní, vytéká z nich tekutina a způsobuje otok sítnice. Této oční komplikaci cukrovky se říká diabetická retinopatie (DR).

Až 30 % osob trpících alespoň po 20 let diabetem postihuje diabetický makulární edém, který je důsledkem diabetické retinopatie. Makula se začíná plnit tekutinou a schopnost buněk vnímat světlo se snižuje. Dochází tak k rozmazanému vidění, které může způsobit trvalé zhoršení zraku.

Diabetici mají také o 40 % vyšší riziko rozvoje zeleného zákalu (glaukomu) a o 60 % vyšší riziko rozvoje šedého zákalu (katakarty).

Okluze, glaukom (zelený zákal) a katarakta (šedý zákal)

Okluze

Okuze, neboli ucpávání cév oka, může být velmi závažné, pokud se jedná o sítnicovou tepnu. Při její neprůchodnosti odumře část sítnice, to může způsobit trvalé poškození zraku. Léčbu je nutné zahájit do dvou hodin od okluze.

Glaukom – zelený zákal

Zelený zákal je jednou z hlavních příčin slepoty lidí nad 40 let. Způsobuje ho zvýšený nitrooční tlak. Pokud se v něm nahromadí příliš velké množství nitrooční tekutiny, začne utiskovat citlivé oční struktury, zejména zrakový nerv, který může i zcela odumřít. O zeleném zákalu zpočátku vůbec nemusíte vědět, proto je důležité pravidelně podstupovat oční vyšetření.

Katarakta – šedý zákal

Šedý zákal je oční onemocnění způsobené stárnutím, postihuje především pacienty po 65. roce věku. Onemocnění se projevuje trvalým zakalením oční čočky, které se stále zhoršuje. Vidění je zamlžené a neostré. Řešení nabízí pouze operace.

Nepodceňujte počínající příznaky a nechte si vyšetřit oči moderní technologií.

 

Oculeus s.r.o.
K nemocnici 2306
272 01 Kladno

Otevírací doba:
Po-Čt: 8 - 18h
Pá: 8-16
So: dle domluvy

Tel.: 775 184 415 optika
Tel.: 774 184 420 oční ordinace
E-mail: oculeus@oculeus.cz

Oční dům Oculeus
Čermákova 1986
272 01 Kladno

Otevírací doba:
Po-čt: 9 - 18h
Pá: 8-15
So: dle domluvy

Tel.: 775 184 415 optika
E-mail: oculeus@oculeus.cz

Oculeus s.r.o.
Sídliště Svákov 739/III, 392 01, Soběslav

Otevírací doba optiky: 

Po-St: 8-17h

Čt-Pá: 8-15h

Ordinační doba:

Po,St-Pá: 8-14h

Út: 8-16h

Tel. optika: 775 184 419

Tel. ordinace: 775 184 416
E-mail optika: sobeslav@oculeus.cz

E-mail ordinace: ocnisobeslav@oculeus.cz

Oční optika a ordinace Kladno
Oční optika a ordinace Soběslav